Vyhláška  č.  552/2002 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Založení rodiny a řádná výchova dětí.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2002 Účinnost od: 01.01.2003 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 191/2002 Sbírky zákonů na straně 11491

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 52 nabývá účinnosti dnem 1.2.2003.
zrušeno 329/2011 Sb.