Vyhláška  č.  564/2002 Sb.
Ministerstva vnitra
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;Města. Obce. Názvy měst a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2002 Účinnost od: 01.01.2003 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 195/2002 Sbírky zákonů na straně 11578

zrušeno 51/2020 Sb.