Zákon  č.  577/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SILNIČNÍ DOPRAVA.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2002 Účinnost od: 30.12.2002
Uveřejněno v č. 197/2002 Sbírky zákonů na straně 11694