Nařízení  č.  582/2002 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2002 Účinnost od: 01.01.2003 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 198/2002 Sbírky zákonů na straně 11834

zrušeno 330/2003 Sb.