Sdělení  č.  FZ2003/01
Ministerstva financí
o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po 1. lednu 2002
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 15.01.2003 Účinnost od: 15.01.2003
Uveřejněno v č. 1/2003 Finančního zpravodaje na straně 2