Sdělení  č.  28/8 428/2003
Ministerstva financí
o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
Oblasti úpravy:
Účetnictví.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 03.02.2003 Účinnost od: 03.02.2003 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/2003 Finančního zpravodaje na straně 122

zrušeno 28/78 511/2007-281