Zákon  č.  59/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 18.02.2003 Účinnost od: 28.02.2003
Uveřejněno v č. 23/2003 Sbírky zákonů na straně 890