Zákon  č.  123/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Krajské úřady. Magistrát.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;
Schváleno (Vydáno): 02.04.2003 Účinnost od: 05.05.2003
Uveřejněno v č. 48/2003 Sbírky zákonů na straně 2969