Zákon  č.  148/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pravomoc a příslušnost správních orgánů.;Rostlinná výroba.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Vědecké, technické a ekonomické informace (VTEI).;
Schváleno (Vydáno): 02.04.2003 Účinnost od: 22.06.2003
Uveřejněno v č. 57/2003 Sbírky zákonů na straně 3270