Zákon  č.  162/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Ochrana zvířat.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zoologické zahrady.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 18.04.2003 Účinnost od: 01.07.2003
Uveřejněno v č. 61/2003 Sbírky zákonů na straně 3382