Zákon  č.  219/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Zelinářství. Zelenina.;Semenářství. Semena.;Rostlinná výroba.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz a dovoz věcí.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.2003 Účinnost od: 30.08.2003
Uveřejněno v č. 79/2003 Sbírky zákonů na straně 4053

Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 18 odst. 3 a § 43 odst. 8 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.