Zákon  č.  221/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o dočasné ochraně cizinců
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Právní postavení cizinců.;Cizinecký režim.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2003 Účinnost od: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 79/2003 Sbírky zákonů na straně 4087

Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 4 v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 9 odst. 4 věty první v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 11 písm. f), § 12 písm. d) a f) a § 53 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 1 odst. 2, § 1 odst. 4 v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 9 odst. 4 věta první v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 11 písm. e), § 12 písm. c) a e) a § 59 ztrácí platnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.