Zákon  č.  227/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA PRODLENÍ V OBČAN. PRÁVU.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;BÁŇSKÁ SPRÁVA.;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Zbraně a střelivo (obecně).;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Vývoz a dovoz věcí.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Státní kontrola.;Zásady kontroly.;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.; ...
Schváleno (Vydáno): 26.06.2003 Účinnost od: 01.10.2003
Uveřejněno v č. 79/2003 Sbírky zákonů na straně 4138