Zákon  č.  276/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o Antarktidě a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ANTARKTIDA.;MOŘSKÉ PRÁVO.;Ohrožení a poškození životního prostředí.;Povolení k některým činnostem.;Poplatky správní.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 06.08.2003 Účinnost od: 31.03.2005
Uveřejněno v č. 93/2003 Sbírky zákonů na straně 4526