Nařízení  č.  330/2003 Sb.
Vlády České republiky
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Oblasti úpravy:
Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 06.08.2003 Účinnost od: 01.01.2004 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 108/2003 Sbírky zákonů na straně 5490

zrušeno 262/2006 Sb.