Zákon  č.  361/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Oblasti úpravy:
ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V PRACOVNÍM PRÁVU.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PÉČE O PRACOVNÍKY.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Přezkoumání rozhodnutí.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Právo na ochranu osobních údajů.;Právo na ochranu zdraví.;Bezpečnost práce (obecně).; ...
Schváleno (Vydáno): 23.09.2003 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 121/2003 Sbírky zákonů na straně 5850