Zákon  č.  361/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Oblasti úpravy:
ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V PRACOVNÍM PRÁVU.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PÉČE O PRACOVNÍKY.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Lhůty.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Nábor uskutečňovaný organizacemi. Konkurs. Výběrové řízení.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Překážky v práci.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.; ...
Schváleno (Vydáno): 23.09.2003 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 121/2003 Sbírky zákonů na straně 5850