Nařízení  č.  390/2003 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
Oblasti úpravy:
POZEMKOVÉ PRÁVO.;Včelařství. Včely.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 05.11.2003 Účinnost od: 18.11.2003 Zrušeno: 01.10.2013
Uveřejněno v č. 127/2003 Sbírky zákonů na straně 6642

zrušeno 503/2012 Sb.