Zákon  č.  426/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2003 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 139/2003 Sbírky zákonů na straně 7167

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67 nabývají účinnosti 12.12.2003.