Zákon  č.  436/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VĚZEŇSTVÍ.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Zbraně a střelivo (obecně).;Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2003 Účinnost od: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 144/2003 Sbírky zákonů na straně 7242

Pozn.: Ustanovení částí páté a šesté nabývají účinnosti 16.12. 2003.