Zákon  č.  455/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojišťovny a zajišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 08.11.2003 Účinnost od: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 150/2003 Sbírky zákonů na straně 7449