Zákon  č.  535/2003 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
Oblasti úpravy:
Jiné neperiodické a periodické publikace.;Časopisy. Periodika.;Tisk (všeobecně).;Povinné výtisky.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2003 Účinnost od: 01.01.2004 Zrušeno: 01.08.2022
Uveřejněno v č. 221/2003 Zbierky zákonov na straně 4142

zrušeno 265/2022 Z.z.