Pokyn  č.  D-258
Ministerstva financí
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Oblasti úpravy:
Daně obecně.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;OECD. Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2004 Účinnost od: 13.01.2004 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2004 Finančního zpravodaje na straně 12

zrušeno D-332