Sdělení  č.  534/54 640/2004
Ministerstva financí
k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2004 Účinnost od: 13.04.2004
Uveřejněno v č. 4/2004 Finančního zpravodaje na straně 61