Pokyn  č.  D-274
Ministerstva financí
k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 03.01.2005 Účinnost od: 03.01.2005 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 12/2004 Finančního zpravodaje na straně 266

zrušeno MF-12