Zákon  č.  93/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Svoboda projevu a právo na informace.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2004 Účinnost od: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 30/2004 Sbírky zákonů na straně 1419