Zákon  č.  121/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zdravotničtí pracovníci.;Poplatky správní.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2004 Účinnost od: 18.04.2004
Uveřejněno v č. 39/2004 Sbírky zákonů na straně 1691