Zákon  č.  122/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;Pokuty. Blokové pokuty.;Oběti války a fašistické perzekuce. Váleční poškozenci.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2004 Účinnost od: 01.07.2004
Uveřejněno v č. 40/2004 Sbírky zákonů na straně 1698