Zákon  č.  189/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o kolektivním investování
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Kapitálový trh.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004 Zrušeno: 19.08.2013
Uveřejněno v č. 63/2004 Sbírky zákonů na straně 2842

zrušeno 240/2013 Sb.