Zákon  č.  191/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Oblasti úpravy:
Mezinárodní právní pomoc.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Pohledávky a jiná práva státu a za státem.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 63/2004 Sbírky zákonů na straně 2902

zrušeno 471/2011 Sb.