Zákon  č.  215/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Veřejná soutěž, veřejný příslib v občanském právu.;Veřejná podpora.;Státní finanční podpory.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Prvotní evidence.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Rozvoj informačních systémů.;Zásady kontroly.;
Schváleno (Vydáno): 02.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 72/2004 Sbírky zákonů na straně 3475