Zákon  č.  256/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o podnikání na kapitálovém trhu
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;Kapitálový trh.;Účetnictví.;Prvotní evidence.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Veřejná dražba.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Fondy.;Smluvní zastoupení.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 84/2004 Sbírky zákonů na straně 5442