Zákon  č.  280/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.;Členové, členství podle obchodního práva. Členský podíl.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Pojištění vkladů. Ochrana vkladů.;Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Fondy.;Účetnictví.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Ostatní ústřední orgány státní správy.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.04.2004 Účinnost od: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 90/2004 Sbírky zákonů na straně 5842

Pozn.: Odlišná účinnost viz čl. VI zákona.