Nařízení  č.  342/2004 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
Oblasti úpravy:
Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.2004 Účinnost od: 03.06.2004 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 111/2004 Sbírky zákonů na straně 7321

zrušeno 262/2006 Sb.