Úplné znění  č.  349/2004 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Pokuty. Blokové pokuty.;Havárie.;Technická bezpečnost zařízení.;Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2004 Účinnost od: 07.06.2004 Zrušeno: 01.06.2006
Uveřejněno v č. 113/2004 Sbírky zákonů na straně 7354

zrušeno 59/2006 Sb.