Zákon  č.  386/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2004 Účinnost od: 29.06.2004 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 127/2004 Sbírky zákonů na straně 7738

zrušeno 412/2005 Sb.