Vyhláška  č.  388/2004 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.06.2004 Účinnost od: 01.07.2004 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 127/2004 Sbírky zákonů na straně 7741

Pozn.: Do 31.12.2004 se vyhláška použije pouze pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb konaných na území ČR v roce 2004 podle zvláštních právních předpisů.
zrušeno 51/2020 Sb.