Zákon  č.  422/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Náklady zdravotní péče.;Právo na ochranu osobních údajů.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2004 Účinnost od: 01.09.2004
Uveřejněno v č. 138/2004 Sbírky zákonů na straně 8090