Zákon  č.  436/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Poplatky správní.; ...
Schváleno (Vydáno): 24.06.2004 Účinnost od: 01.10.2004
Uveřejněno v č. 143/2004 Sbírky zákonů na straně 8317

Pozn.: Ustanovení části čtyřicáté sedmé nabývají účinnosti 1.1.2005.