Zákon  č.  437/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Zadávání veřejných zakázek.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 24.06.2004 Účinnost od: 26.07.2004
Uveřejněno v č. 144/2004 Sbírky zákonů na straně 8334