Vyhláška  č.  487/2004 Sb.
Ministerstva vnitra
o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2004 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 168/2004 Sbírky zákonů na straně 9518