Zákon  č.  499/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ARCHIVNICTVÍ.;Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);Národní kulturní památky.;Operativní evidence.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Státní kontrola.;Zásady kontroly.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Právo na ochranu osobních údajů.;Skartace písemností.;Písemnosti. Kroniky.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 173/2004 Sbírky zákonů na straně 9742

Pozn.: Též označován jako "Archivní zákon".