Zákon  č.  500/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
správní řád
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Doručování.;Lhůty.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Výkon rozhodnutí.;Řízení v 1. stupni.;Zásady správního řízení.;Správní rozhodnutí.;Pravomoc a příslušnost správních orgánů.;
Schváleno (Vydáno): 24.06.2004 Účinnost od: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 174/2004 Sbírky zákonů na straně 9782