Nařízení  č.  507/2004 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
Oblasti úpravy:
Úřad pro zahraniční styky a informace.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Rozvoj informačních systémů.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;
Schváleno (Vydáno): 01.09.2004 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 176/2004 Sbírky zákonů na straně 9886