Vyhláška  č.  553/2004 Sb.
Ministerstva zemědělství
o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Operativní evidence.;Ochrana volně žijících živočichů.;Užívání lesního fondu.;Správa lesního hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 188/2004 Sbírky zákonů na straně 10182