Zákon  č.  558/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 235/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daně spotřební obecně.;Finanční arbitr.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 189/2004 Sbírky zákonů na straně 10237

Pozn.: Ustanovení části druhé, čl. II a části třetí, čl. III nabývají účinnosti 9.11.2004.