Zákon  č.  562/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Mzdy pracovníků školství.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daně z příjmů obecně.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;Statistika.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Vysoké školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Církve, řeholní řády, kongregace, náboženské společnosti.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 190/2004 Sbírky zákonů na straně 10325