Zákon  č.  585/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o branné povinnosti a jejím zajišování (branný zákon)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Vojenská služba.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Branná povinnost.;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 201/2004 Sbírky zákonů na straně 10934

Pozn.: Ustanovení § 39 odst. 1 nabývá účinnosti 1.12.2004.