Zákon  č.  587/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNÍ SLUŽBĚ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Výkon trestu odnětí svobody.;Civilní služba.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Právo shromažďování.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 201/2004 Sbírky zákonů na straně 10948

Pozn.: Ustanovení § 1 a § 3 odst. 1 nabývají účinnosti 1.12.2004.