Nařízení  č.  612/2004 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Oblasti úpravy:
Občanský průkaz.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 208/2004 Sbírky zákonů na straně 11270