Zákon  č.  626/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;Ústavní soud.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Mzdy pracovníků celní služby.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Veřejný ochránce práv. Ombudsman.;Komise pro cenné papíry.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.; ...
Schváleno (Vydáno): 26.11.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 212/2004 Sbírky zákonů na straně 11366

Pozn.: Ustanovení čl. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X nabývají účinnosti 10.12.2004.